English Bay (Nanwalek)

Sketch of a Russian Orthodox Church in Nanwalek (English Bay)

Sketch of a Russian Orthodox Church in Nanwalek

English Bay (Nanwalek)